Tež kosu klepać nawuknyli

srjeda, 02. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Dołhoboršćanska přirodoškitna stacija mjez dźěćimi woblubowana

Dołha Boršć (SN/mwe). Annett Hertweck je w Dołhoboršćanskej přirodoškitnej staciji „Wuchodna Hornja Łužica“ za projekty sobu zamołwita. A tajkich bě jich w lětnich prózdninach zaso wjele. Holcam a hólcam tam na přikład pokazachu, kak wowcu třihaja, někotři samo nawuknychu, kak so kosa klepa. We wšěm dźe wo přirodu. Wobźělnicy seminarow a kursow zaběraja so tam z družinami ptakow abo rěča wo tym, što w lěsu rosće a kak měli tam štomy škitać.

„Naša přirodoškitna stacija je jara znata, a to we kaž tež za mjezami Hornjeje Łužicy“, Annett Hertweck hordźe praji. Tak spěchowanske towarstwo tež k šulam, kaž w Radworju, a k wjesnym šulskim domam, kaž w Połpicy, prawidłowne zwiski wudźeržuje. We wobłuku projektow dźěći rady do Dołheje Boršće jědu, zo bychu so tam tež ze starodawnymi rjemjesłami zeznajomili. We wobłuku jednoho projekta pobychu wone njedawno na ekskursiji w Liberecu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND