Zelena swěca za dalše nadawki

srjeda, 09. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Jutře za šěsć tydźenjow chcedźa zakładny kamjeń noweho Slepjanskeho šulskeho centruma połožić. Tohodla je so tamniša gmejnska rada wčera k wurjadnemu posedźenju zetkała.

Slepo (AK/SN). Nowotwar Slepjanskeho němsko-serbskeho šulskeho kompleksa móže so kaž planowane 21. septembra z połoženjom zakładneho kamjenja zahajić. „Prěnje tři losy za přihotowanske dźěła su hižo wotdźěłane“, rjekny nawoda twarskeho zarjada Slepjanskeje zarjadniskeje zhromadnosće Steffen Seidlich na wčerawšim wurjadnym posedźenju gmejnskeje rady. Jeje čłonojo dalše nadawki rozdawachu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND