Paruja informacije wo twarnišću

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Byrnjež na dnjowym porjedźe njestało, je twarnišćo na statnej dróze S 100 w Pančicach-Kukowje wčera najwjetši dźěl časa posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady we Wotrowskej starej šuli zabrało. Při tym wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) runje tak kaž wjacori radźićeljo porokowachu, zo wot krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) přemało informacijow wo twarskim stawje a přichodnych krokach na twarnišću dóstawaja. Tak je gmejna před tydźenjemi hakle cyle krótkodobnje zhoniła, zo ma so wotrězk wot tankownje hač ke kupnicy Netto ponowić. W kupnicy samej pak bě to po wšěm zdaću znate.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND