Paruja informacije wo twarnišću

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Byrnjež na dnjowym porjedźe njestało, je twarnišćo na statnej dróze S 100 w Pančicach-Kukowje wčera najwjetši dźěl časa posedźenja tamnišeje gmejnskeje rady we Wotrowskej starej šuli zabrało. Při tym wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) runje tak kaž wjacori radźićeljo porokowachu, zo wot krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) přemało informacijow wo twarskim stawje a přichodnych krokach na twarnišću dóstawaja. Tak je gmejna před tydźenjemi hakle cyle krótkodobnje zhoniła, zo ma so wotrězk wot tankownje hač ke kupnicy Netto ponowić. W kupnicy samej pak bě to po wšěm zdaću znate.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 25. nowembra 2107, wotmě so w Budyskej měšćanskej hali "Króna" 143. schadźowanka. Tule namakaće někotre impresije zetkanja serbskeje inteligency, kotrež je fotograf Serbskich Nowin Maćij Bulank zapopadnył. 
Am 25. November fand in Bautzen die

nowostki LND