Wo puće so zhromadnje starać

srjeda, 16. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačidło (JK/SN). Na zašłym posedźenju Njeswačanskeje gmejnskeje rady skedźbni radźićel Frank Haidan na dezolatny staw puća, wjeduceho z Króńcy do směra na Bóščansku deponiju. Mjenowany puć wužiwa mjez druhim tež Zarěčanske agrarne drustwo. Z ćežkimi mašinami dyrbja ratarjo wězo tež někak na pola přińć. Za to wužiwaja zjawne dróhi a puće. Často njemóža traktory a druhe ratarske mašiny srjedź puća jěć a wužiwaja kromy pućow. Zo te to dołho njewudźerža, je jasne, wšako njejsu tež za tony ćežke mašiny twarjene. Na te wašnje so přirowy podłu dróhi počasu pomjeńšeja a skónčnje dospołnje zhubja. Tak hižo njeje móžno, zo při sylnych dešćach woda z pućow a polow po hrjebi wotběži. Přepławjene dróhi, womazane z pjeršću z polow, su sćěh toho.

Njeswačanscy gmejnscy radźićeljo su sej tuž přezjedni, wobroćić so na wjednistwo ratarskeho zawoda a sej dorěčeć, w kotrej měrje móhli nazymsku ratarsku přestawku za to wužić znajmjeńša přirowy zaso do tajkeho stawa přinjesć, zo wodu wot polow a pućow wotwjedu. Tak mjenowane bankety (kromy) dróhow skrućić by dalši wažny krok był.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND