Jěchanske prózdniny na kromje Parcowskeho jězora dožiwić(8)

srjeda, 16. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Swědomiće šrofujetej sydomlětna Polly Vetter a jědnaćelětna Laila Nossek (wotlěwa) ponyja Rockyja. Tydźeń w lětnich prózdninach mějachu wonej a dalše dźěći rjane dožiwjenja a dyrdomdeje na jěchanskim dworje w Bjezdowach.  Foto: Axel Arlt Swědomiće šrofujetej sydomlětna Polly Vetter a jědnaćelětna Laila Nossek (wotlěwa) ponyja Rockyja. Tydźeń w lětnich prózdninach mějachu wonej a dalše dźěći rjane dožiwjenja a dyrdomdeje na jěchanskim dworje w Bjezdowach. Foto: Axel Arlt

Wjesołe dźěćace hłosy su słyšeć. To móže jenož lóštna zabawa być. „Ta traje hišće hač do 2. septembra, potom budźe lětušich dźesać tydźenjow jěchanskich próz­dnin nimo“, powěda Karin Mietke z Parcowskeho dwora w Bjezdowach.

Wosrjedź łužiskeje jězoriny, hnydom w susodstwje Parcowskeho jězora, wupřestrěwa so nahladny areal z twarjenjemi a pastwišćemi. Jěchanski dwór nasta 1998. Wosebity poskitk su tam jěchanske prózdniny. „Smy lěta 2003 z dwanaće dźěćimi započeli. Zaměstnjenje bě spočatnje tróšku dyrdomdejske“, angažowana žona rozprawja, „zajim je spochi přiběrał, tak mějachmy poněčim tež kwa­litu kwartěrow polěpšić.“ Wot lěta 2014 su wobdźělnicy w dwěmaj nowymaj prózdninskimaj domomaj pod třěchu wotewrjeneje bróžnje zaměstnjeni.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND