Přećiwo pawšalnemu wotwołanju

wutora, 29. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Frakcije CDU, Swobodnych wolerjow a FDP w Budyskim wokrjesnym sejmiku su za to, zwołać wurjadne posedźenje sejmika nastupajo komunikaciju prěnjeho přirjadnika krajneho rady Uda Wićaza (CDU) z mužom NDP. Wone pak maja za wopačne wo wotwołanju rěčeć, doniž wšitke pozadki Wićazoweho jednanja wuswětlene njejsu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND