Nowy inwestor přińdźe

štwórtk, 07. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pola Słoneje Boršće nastanje 60 nowych dźěłowych městnow

Budyšin (CK/SN). Na industrijnišću pola Słoneje Boršće maja so dźěle z kumštneje maćizny za medicinsku techniku produkować. Měšćanska rada je nětko přihłosowała, zo město 62 480 kwadratnych metrow wulku ležownosć firmje Yellow Tec Holding předa. Inwestor njebě zwólniwy předwidźanu płaćiznu 6,14 eurow na kwadratny meter zapłaćić. Po směrnicy Europskeje unije pak je móžno ju wo pjeć procentow a tuž na šěsć eurow znižić, štož wučinja tuž cyłkownu sumu 374 880 eurow.

Jednanja běchu so dlijili, dokelž bě płonina hižo belgiskej firmje předata. Yellow Tec pak chcyše na kóždy pad runje tule płoninu, dokelž chcedźa ze susodnej firmu hromadźe dźěłać, kotraž za to tohorunja inwestuje. Skónčnje móžachu belgiske předewzaće tola přerěčeć, płoninu wróćić a za to tamny swobodny areal kupić. Yellow Tec je na wjacorych městnach probowe točenja přewjedł, dokelž chcychu za chłódźenje swojich mašinow dnownu wodu wužiwać. Tale nadźija pak so njespjelni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND