Něhdyši minister měł pomhać

póndźela, 11. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesna rada přihotuje naprašowanje a informaciske zarjadowanja

Trjebin (AK/SN). Kónc decembra ma nowa městnosć za wot brunicoweje jamy Wochozy II potrjecheny Miłoraz wěsta być. Tole podšmórny wjesny předstejićer Waldemar Locke na ­zašłym posedźenju Trjebinskeje gmejnskeje rady. „Tuchwilu faworizuje 78 ­procentow wšěch Miłorazanow přesydlenje do Slepoho. Koncern LEAG pak by tež Trjebin za móžnu sydlensku městnosć měł“, wón roz­łoži.

Miłoražanska wjesna rada, Locke po­twjerdźi, ma městnosć w sewjernym dźělu­ Slepoho za najkmańšu. Tam měješe Nowe Rowno nastać. Tež Zhorjelski krajnoradny­ zarjad móhł tomu přihłosować. „Spjelnimy nětko swoje domjace na­dawki a přewjedźemy naprašowanje“, praji předstejićer. Najprjedy chcedźa naprašniki zdźěłać, potom na informaciske zarjadowanje přeprosyć a skónčnje naprašniki woby­dlerjam rozdźělić. Njewotwisny běrow ma tole přewodźeć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND