Prócuja so dale wo pěstowarnju

srjeda, 20. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Poslednje posedźenje gmejnskich radźićelow w běhu lěta su stajnje dobra składnosć, bilancu sćahnyć a hižo raz do přichoda hladać. To činjachu wčera tohorunja delanscy radźićeljo.

Róžant (JK/SN). Minjene lěto drje gmejnskim radźićelam w Ralbicach-Róžeńće dołho w pomjatku wostanje. Dlěši čas nawjedowaštaj gmejnu a rjadowaštaj komunalne nadawki zastupowacaj wjesnjanostaj Tomaš Bjeńš a Michał Šołta (wobaj Swobodni wolerjo Delany), doniž so wot awgusta zaso hłowny wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) swojemu zamołwitemu zastojnstwu njewěnowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND