Zhromadne žiwjenje zesylnić

wutora, 09. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Zhorjelc (AK/SN). Z tójšto zarjadowanjemi chce Zhorjelski wokrjes 2018 dwaj wosebitej jubilejej woswjećić: Wokrjes wobsteji mjeztym dźesać lět. Nimo toho zhladuje stawiznisce a kulturnje na „750 lět Zhorjelski kraj“. Ze zarjadowanjemi ma so zhromadne žiwjenje ludźi zesylnić, kaž projektny manager Peter Schulz připowědźa. Tež komuny chcedźa zapřijeć.

Tuchwilu nastawa kniha „Stawizny a stawiznički w Zhorjelskim kraju“. Na cyłkownje 95 stronach wopisujetaj w njej stawiznarjej dr. Lars Arne Dannenberg a dr. Matthias Donath wažne podawki a wosobiny regiona. Kniha ma w nakładźe 3 000 eksemplarow wuńć. Wudawaćel je Centrum za stawizny a kulturu Niederjah­na pola Mišna w nadawku Zhorjelskeho wokrjesa. „Z nowostku chcemy móst natwarić, z kotrymž Mužakowsku kónčinu na sewjeru a Žitawsku na juhu zwjazujemy. Wobě stej stawiznisce ze sobu splećenej“, potwjerdźa Joachim Mühle, nawoda kulturneho zarjada wokrjesa.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND