Zawod a sydlišćo zaso jednota

štwórtk, 01. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hórnikecy jako wjes a tamniša bywša briketownja słušeštej něhdy wusko hromadźe. To ma so přichodnje we wjesnym­ wobrazu zaso sylnišo wotbłyšćować­.

Wojerecy (AK/SN). Za Wojerowski měšćanski dźěl Hórnikecy z jeho 680 wobydlerjemi předleži nětko naćisk přichodneho měšćanskotwarskeho wuwića. Čłonojo měšćanskeje rady su na swojim zašłym posedźenju dokumentej při­hłosowali. Tak sćěhowachu radźićeljo jednohłósne poručenja Hórnikečanskeje wjesneje rady a techniskeho wuběrka města Wojerec. „Rozsud měšćanskeje rady­ je wažny měznik. Mam to za jara pozitiwne“, podšmórny Otto-Heinz Lehmann, wot lěta 2009 wjesny předstejićer. Hač do lěta 2030 chcedźa ze saněrowanjom a nowotwarami wjesny wobraz polěpšić.­ Dalokož je to wobydlerjam při­cpěwajomne, maja so historiske twa­rjenja na kóždy pad zachować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND