Wo koncepće dyrbja rozmyslować

wutora, 06. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Stephan Urbetat a Anke Stephan rozkładźeštej Bärbel Wetzke (wotlěwa), kajki móhł zajimawy dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za skupinu Picnjanskich seniorow wupadać.  Foto: Silke Richter Stephan Urbetat a Anke Stephan rozkładźeštej Bärbel Wetzke (wotlěwa), kajki móhł zajimawy dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje za skupinu Picnjanskich seniorow wupadać. Foto: Silke Richter

Mjeztym 23. raz su minjenu sobotu we Wojerowskej Łužiskej hali wiki móžnosćow přewjedli. Po wšěm zdaću pak zarjadowanje dawno hižo tak přiwabliwe njeje kaž spočatnje.

Wojerecy (SR/SN). Pytajo rozhladowaše so Bärbel Wetzke minjenu sobotu po forumowej žurli Wojerowskeje Łužiskeje hale. Nimo mnohich informaciskich stejnišćow wona skónčnje pytaneho muža wuhlada. Wulki a ćmowy hladaše Čorny młynk z hoberskeho plakata. Pódla njeho steješe figurina we Wojerowskej serbskej drasće, na blidźe ležachu wobrazy wo rapakach a wo Krabaće. Tule při stejnišću Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna chcyše Bärbel Wetzke dnjowy wulět za Picnjansku skupinu seniorow organizować. „Sym za to ekstra sem přijěła“, praji rodźena Wojerowčanka. Ze sobudźěłaćerjomaj młyna Anku Stephan a Stephanom Urbetatom sej wona wšitko trěbne dorěča.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND