Na wichory přihotowani być

štwórtk, 08. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor inwestuje do wěstoty při Bjerwałdskim jězoru

Hamor (AK/SN). Žołmy łamace připrawy při Hamorskim, Klětnjanskim a Delnjowujězdźanskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora chce Hamorska gmejna tak wu­hotować, zo wone tež w padźe wulkich wichorow funguja. Čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym po­sedźenju wobzamknychu, najprjedy připrawy na Klětnjanskim boku sporjedźeć. Wotpowědny nadawk we wobjimje 22 000 eurow dósta předewzaće z Rib­nitza-Damgartena. Za tydźeń maja so dźěła zahajić a spočatk wodosportoweje sezony 1. apryla hotowe być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND