Dobre nazhonjenja dale dawać

pjatk, 23. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). Dobre nazhonjenja, zachować a wobstajnje polěpšeć žiwjenske wuměnjenja na wsy, chce a smě Njebjelčanska gmejna tež dalšim komunam w Sakskej posrědkować. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady informo­waše wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wo tym, zo wobdźěli so w naležnosćach wuwića gmejnow mjez druhim na wuradźowanju zwjazka dožiwjenskich wsow lětsa w Rodewischu. Tam budźe přednošować wo wuwićowym koncepće gmejny kaž tež wo dotal dobrych nazhonjenjach, dźeń a bóle so wusměrjeć na přijomne a přichodakmane žiwjenje na wsy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND