Dobre nazhonjenja dale dawać

pjatk, 23. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). Dobre nazhonjenja, zachować a wobstajnje polěpšeć žiwjenske wuměnjenja na wsy, chce a smě Njebjelčanska gmejna tež dalšim komunam w Sakskej posrědkować. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady informo­waše wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wo tym, zo wobdźěli so w naležnosćach wuwića gmejnow mjez druhim na wuradźowanju zwjazka dožiwjenskich wsow lětsa w Rodewischu. Tam budźe přednošować wo wuwićowym koncepće gmejny kaž tež wo dotal dobrych nazhonjenjach, dźeń a bóle so wusměrjeć na přijomne a přichodakmane žiwjenje na wsy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND