Kamjenske kołbaski raz na hinaše wašnje

srjeda, 28. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Uwe Fanselow, Axel Sauer a Cynthia Tschentscher (wotlěwa) su dobyćerjo wubědźowanja wo recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski.  Foto: Uwe Menschner Uwe Fanselow, Axel Sauer a Cynthia Tschentscher (wotlěwa) su dobyćerjo wubědźowanja wo recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski. Foto: Uwe Menschner

Z wubědźowanjom wo najlěpši recept kołowokoło Kamjenskeje kołbaski su wjele zajimawych idejow zezběrali. Přesadźiła je so na kóncu wosebje strowa warianta.

Kamjenc (UM/SN). Kamjenske kołbaski z kisałymi běrnami někotremužkuli słodźa. Ale z kulinariskeje znački Lessingoweho města hodźi so wjace činić. „Moja ideja bě, Kamjensku z něčim strowym zwjazać“, rozłožuje Axel Sauer. Tak kombinowaše hobbyjowy kuchar tradicionalnu a mjez wobydlerjemi jara woblubowanu kołbasku z čóčkowej solotju a z ma­joranowej jušku. Kołbasku samu je wón ­tohorunja kreatiwnje wobdźěłał a stwori z njeje buletu „Kamjensku kulku“. To bě minjene dny dobyćerski recept wubědźowanja wo najsłódnišu a najoriginelnišu alternatiwnu ideju w zwisku z Kamjenskej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND