Chcedźa tójšto twarić a ponowić

póndźela, 07. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (JK/SN). Poslednje podłožki pola Budyskeho krajnoradneho zarjada je Chróšćanska gmejna minjeny tydźeń zapodała, zo by spěchowanske srědki za pře­twar stareje šule na gmejnski zarjad dóstała. Twarske dźěła chcedźa po słowach wjesnjanosty Marka Klimana (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady hakle nazymu zahajić. Potom liča z tym, zo změja twarske firmy swobodne kapacity a zo budu snano tež płaćizny wo něšto přijomniše. Zo so spěchowanske srědki přizwola, je wulka nadźija Chróšćanow. Dotal běchu za tajke pře­de- wzaća srědki wokrjesa abo wšelakich spěchowanskich programow stajnje při- zwolili. Tak změjetej gmejna a planowanski běrow dosć časa, wotpowědne dźěła wupisać a nadawki přepodać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND