Njewšědny puć šćežki dla

štwórtk, 28. junija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Město Kulow wulke přeće njekonwencionelnje zwoprawdźa

Kulow (AK/SN). Podłu wokrjesneje dróhi K 9219 wot Brěžkow do Mučowa ma kolesowanska šćežka nastać. Wot čłonow Kulowskeje měšćanskeje rady je měšćanosta Markus Posch (CDU) wčera nadawk dóstał, z Budyskim wokrjesom planowanske a přewjedźenske zrěčenje wotzamknyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND