Předewzaćeljo tež serbsce wabili

pjatk, 13. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Arnd Lehmann (srjedźa) je při wuchodźowanju po Njeswačidle na torhošću městnosće 1945 zničenych, dotal hišće njenatwarjenych domow rozłožił. Foto: Elvira Gäbler Arnd Lehmann (srjedźa) je při wuchodźowanju po Njeswačidle na torhošću městnosće 1945 zničenych, dotal hišće njenatwarjenych domow rozłožił. Foto: Elvira Gäbler

Njeswačidło (ML/SN). Na wuchodźowanje po slědach hospodarskeho wuwića Njeswačidła w prěnjej połojcy 20. lětstotka bě nawoda tamnišeho domizniskeho muzeja Arnd Lehmann minjenu sobotu přeprosył. Najebać horce wjedro a swětowe mišterstwa kopańcy wobdźěli so ně­hdźe dwaceći zajimcow na wodźenju, kotrež započa so při radnicy. Napřećo je bywše dwórnišćo, při kotrehož twarje 1889/1890 běchu wulku ličbu archeologiskich namakankow našli.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND