Popłatki wostanu stabilne

póndźela, 06. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe předewzaće nadawk za wotwožowanje wotpadkow dóstało

Budyšin (SN/JaW). Za zapadny dźěl Bu­dyskeho wokrjesa přewozmje wot 1. januara 2019 firma NERU wotwožowanje smjećow. Wo tym informuje recyclingowe předewzaće w nowinskej zdźělence. „We wobłuku cyłoeuropskeho wupisanja je firma NERU najlěpši poskitk za wotwožowanje wotpadkow w zapadnym dźělu wokrjesa wotedała a přewozmje nadawk spočatk noweho lěta kaž planowane“, wobkrući našemu wječornikej na na­prašowanje sobudźěłaćerka nowinskeho wotrjada Budyskeho krajnoradneho zarjada Dunja Reichelt.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND