Hišće lětsa nowe awto wobornikam

pjatk, 12. oktobera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (aha/SN). Zo je gmejnska rada Njebjelčic hakle na swojim wčerawšim posedźenju hospodarski plan za lěto 2018 wobzamknyła, wopodstatni wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) z wjacorymi argumentami. Po jeho słowach njebě lochko na jednym boku lutować z přewostajenymi srědkami, na tamnym boku pak zaručić trěbne inwesticije. Tak gmejna lětsa žane klučowe připokazanki njedóstanje. Dale ma 30 procentow mjenje dochodow z přemysłoweho dawka. Tohodla zwyšichu radźićeljo sadźbu za njón wo dźesać na 400 procentow.

Cyłkowny etat gmejny ma wobjim połdra miliona eurow. Jedna z najwažnišich inwesticijow je za 32 000 eurow derje wuhotowane trjebane wohnjowoborne awto, kotrež Njebjelčanscy wobornicy hišće lětsa dóstanu. Za saněrowanje Lipoweho puća w Njebjelčicach a za jeho wobswětlenje z dźewjeć lampami nałožichu 47 000 eurow, za twar baćonjaceho hnězda při Miłočanskej ­žabje 10 000 eurow. Nimo toho natwa­richu lětsa w Serbskich Pazlicach nowej busowej čakarni. Za naličene inwesticije dóstanje gmejna dohromady něhdźe 150 000 eurow spěchowanje, tak zo zwostanje za nju swójski podźěl 37 000 eurow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND