Pawšalu trjebaja za gmejnske dźěło

pjatk, 16. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (JK/N). Poměrnje spěšnje wotdźěłachu Chróšćanscy gmejnscy radźi­ćeljo na swojim wčerawšim posedźenju dnjowy dypk, w kotrymž dźěše wo to, kak wužiwaja pawšalne připokazanje k skrućenju žiwjenja na wsach w Swobodnym staće Sakskeje za lěto 2018. To su wone 70 000 eurow, na kotrež so w kóždej sakskej komunje wjesela.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND