Gmejna podpěruje towarstwa

póndźela, 21. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Skutkowanje wšelakich towarstwow w gmejnje Rakecy komunalne žiwjenje wobohaća. W tym su a běchu sej čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady tež na swojim zašłym posedźenju pře­zjedni. Tohodla witachu woni namjet wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU), wothłosować wo nowych wustawkach nastu­pajo podpěru towarstwow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND