Gmejna podpěruje towarstwa

póndźela, 21. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rakecy (JK/SN). Skutkowanje wšelakich towarstwow w gmejnje Rakecy komunalne žiwjenje wobohaća. W tym su a běchu sej čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady tež na swojim zašłym posedźenju pře­zjedni. Tohodla witachu woni namjet wjesnjanosty Swena Nowotneho (CDU), wothłosować wo nowych wustawkach nastu­pajo podpěru towarstwow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND