Pjenjezy za woboru a torhošćo

srjeda, 06. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Tež lětsa zaso maja w Běłej Wodźe napjate hospodarske połoženje

Běła Woda (AK/SN). Zadźěwać dale woteběracej ličbje wobydlerjow je tuchwilu najwjetše wužadanje w Běłej Wodźe, štož wotbłyšćuje so tež w lětušim hospodarskim planje. Měsćanska rada je jón tele dny schwaliła. Wot lěta 2002 je bywše wuznamne škleńčerske město 28 procentow wobydlerjow zhubiło, Sakska w samsnym času sydom procentow, Němska cyłkownje dwaj.

Etat Běłeje Wody předwidźi 2,7 milionow eurow wjace wudawkow hač dochodow. Přiwšěm nochcedźa žane kredity brać a 4,8 milionow eurow inwestować. Wohnjowa wobora dóstanje za 838 000 eurow nowy wjerćity rěbl. Do radnicy inwestuja 600 000 eurow za wohnjoškitne naprawy. Hač do lěta 2017 nastanje nowa pěstowarnja za 3,2 milionaj eurow, kotruž započnu lětsa planować. Dale planuja lětsa nowy hort za zakładnu šulu „Bratr a sotra Schollec“ kaž tež saněrowanje měšćanskeho twarskeho zawoda. Za 450 000 eurow saněruja měšćanske torhošćo a za 642 000 eurow Gutenbergowu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND