Wodočisćernju spotorhaja

štwórtk, 07. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

W Trjebinskej gmejnje pokročuja z twarskimi předewzaćemi

Trjebin (AK/SN). Historiska smolernja blisko Šusterec statoka a historiski wětrnik w Trjebinje stej dotwarjenej. To běštej dalšej wažnej twarskej předewzaći gmejny, podšmórny zamołwity sobudźěłaćer twarskeho zarjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Enrico Mrusek na wčerawšim posedźenju Trjebin­skej­e gmejnskeje rady. „Nětko dotwarimy wonkowne připrawy při Młynskim haće a připrawimy tam trěbne šćežki.

Rostlinsku wodočisćernju w Trjebinje mjeztym hižo njetrjebaja, wšako gmejna wopłóčki z ćišćowej rołu centralnje přez Běłowodźanske měšćanske zawody wotwodźuje. Z jednym wzdatym hłosom gmejnscy radźićeljo wčera tuž wobzamknychu, připrawu, kotraž hižo wot lěća 2013 njedźěła, spotorhać. Předwidźane je płoninu zasypać a zrunać. Teren chcedźa přichodnje jako wurunansku płoninu za přirodoškitne naprawy abo za ratarstwo wužiwać. Za to pak su hišće do­rěčenja trěbne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND