Krótkopowěsće (09.04.19)

wutora, 09. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Wupisaja znowa myće

Budyšin. Maćica Serbska wupisa znowa dorostowe myto za Hornju kaž tež za Delnju Łužicu. To je předsydstwo towarstwa wčera wobzamknyło. Wopisanje mytow přichodne dny šulam a dalšim kubłanišćam rozesćelu a internetnje spřistupnja. Dale gremij wobžaruje, zo njejsu delegaća hłowneje zhromadźizny Domowiny kónc měrca namjet Maćicy přiwzali, zdźěłać analyzu a koncept wo přichodźe Budyskeho Serbskeho domu.

Pruwowanja zahajene

Budyšin/Drježdźany. Za nimale 11 000 maturantow w Sakskej je so wčera čas pruwowanjow zahajił. Jako prěnje běchu woni w předmjeće geografija wužadani. Na Budyskim Serbskim gymnaziju maja 74 maturantow. Pruwowanje w serbšćinje – w njej da so lětsa 13 dwanatkarjow pisomnje a 20 ertnje pruwować – budźe 30. apryla. Wot 7. do 27. meje budu po wšej Sakskej ertne pruwowanja.

Muzej čěsko-němskich poćahow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND