Policija (20.12.18)

štwórtk, 20. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Šofer so po njezbožu spalił

Trjebjeńca. Na zwjazkowej dróze B 6 je wčera wokoło 6.30 hodź. k tragiskemu njezbožu dóšło. Z dotal njeznateje přičiny je Alfa Romeo mjez Kubšicami a Bukecami njedaloko wotbóčki do Trjebjeńcy (Steindörfel) frontalnje do nakład­neho awta zrazył. Kaž policija zdźěla, so wosobowe awto na to hnydom zapali a płomjenja rozpřestrěchu so chětro spěšnje tež na nakładne awto. 46lětny wodźer Lkw-ja móžeše so lochce zranjeny wuchować, jeho dowjezechu do chorownje. Šofer Pkw-ja – zastojnicy mjeztym wuslědźichu, zo jedna so wo 30lětneho muža – pak njemóžeše so hižo z awta wuswobodźić a so w jězdźidle spali. Zasadźene wohnjowe wobory z wokolnych wsow móžachu jenož hišće woheń zhašeć a wuchowanskej słužbje pomhać městno njezboža zrumować. Zwjazkowa dróha bě hač do popołdnja zawrjena. Policija njezbožo přepytuje a pyta za swědkami. Pokiwy přijimujetej wobchadonjezbožowa słužba a policajska direkcija w Budyšinje.

Wopity znjezbožił

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND