Policija (13.03.19)

srjeda, 13. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Tónle wobraz skićeše so kriminalistam, jako su zawčerawšim ležownosć w Małym Wjelkowje přepytali a tójšto rubizny namakali.  Foto: Thomas Knaup Tónle wobraz skićeše so kriminalistam, jako su zawčerawšim ležownosć w Małym Wjelkowje přepytali a tójšto rubizny namakali. Foto: Thomas Knaup

Tójšto rubizny namakali

Mały Wjelkow. W nadawku Zhorjelskeho statneho rěčnistwa je policija zawčerawšim w Małym Wjelkowje ležownosć při Hłownej dróze kaž tež tamniše twarjenja přepytała. Pozadk bě aktualny pad wšelakich wobsydstwowych deliktow dla. Přepytowanje měri so přećiwo pjeć podhladnym w starobje 18 do 30 lět. Štyrjo­ mužojo a jedna žona pochadźeja z regiona a bydla blisko Budyšina. Přepytujo ležownosć namakachu zastojnicy najwšelakorišu rubiznu, mjez druhim VW Golf, wosom mopedow kaž tež dalše rozebrane mopedy. Dale zwěsćichu drogi a utensilije za jich wužiwanje. Sobudźěłaćerjow kriminalneje słužby Budyskeho policajskeho rewěra podpěrachu na drogi specializowany pos, wjacore wobsadki policajskich awtow kaž tež kriminalni technikarjo.

670 eurow za wočinjenje duri

wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND