Policija (07.08.19)

srjeda, 07. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Wobornicy pytachu wčera w skale pola Splóska za 15lětnym hólcom. Wokoło połno cy pak móžachu jenož jeho ćěło z wody wućahnyć.  Foto: Jens Kaczmarek Wobornicy pytachu wčera w skale pola Splóska za 15lětnym hólcom. Wokoło połno cy pak móžachu jenož jeho ćěło z wody wućahnyć. Foto: Jens Kaczmarek
wozjewjene w: Policija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND