Žiwa integracija na jednej runinje poručenje

srjeda, 23. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
We wuporjedźenskim wobłuku serwisoweho centera Mathias Braun a André Lehmann (wotlěwa) hromadźe dźěłataj.  Foto: Andreas Kirschke We wuporjedźenskim wobłuku serwisoweho centera Mathias Braun a André Lehmann (wotlěwa) hromadźe dźěłataj. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Wojerowski serwisowy center Łužiskich dźěłarnjow za zbrašenych je nětko centralnje w nutřkownym měsće na Łužiskim naměsće. Po pjeć měsacach twarskeho časa su wobchod minjeny pjatk wotewrěli. Wuporjedźeja tam kolesa wšitkich družin, po­skićeja akuwowy serwis a předawaja tež nowe koła. Runje tak maja kreatiwne wudźěł­ki, na přikład z drjewa na předań, kotrež su zbrašeni w dźěłarnjach zhotowili. „Wot měrca digitalne archiwěrowanje datow k tomu přińdźe, a započinamy najprjedy swójske dokumenty składować.“ To wuswětli jednaćel Łužiskich dźěłarnjow Eckhard Friese na wotewrjenskim zarjadowanju, na kotrymž bě mjez mnohimi hosćimi tež Budyski krajny rada Michael Harig (CDU).

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND