Pytaja hrajerjow za film

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Zo bychu Budyski wokrjes jako moderny region z tradiciju zwičnili, dźěła krajnoradny zarjad hromadźe z předewzaćom DD-V Media na imageowym filmje. Za projekt pytaja hišće hrajerjow wšěch starobnych skupin. Zwjetša jedna so wo róle bjez teksta. Wšitke róle měli přirodnje, swójbnje a awtentisce skutkować. Jednotliwe sceny nastanu wot kónca meje hač do spočatka julija na rozdźělnych městnach wokrjesa. Transport a zastaranje budźetej zaručenej. Hrajerjam płaća mały honorar. Někotre róle maja serbske temy zwobraznić. Tak pytaja žonu, kotraž zamóže jutrowne jejka debić, holcu, kotraž běžnje serbsce rěči, a muža, kiž ma křižerja předstajić, wón drje nje­trjeba jěchać, měł pak z konjemi wobchadźeć móc. Zajimcy za róle njech přizjewja so z wobrazom e-mailnje pod adresu .

Přidatna móžnosć

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND