Spominaja na wopory

póndźela, 12. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Slepo. Z nutrnosću spomina Slepjanska ewangelska wosada jutře, ­wutoru, we 18.30 hodź. na wopory, kotrež su při nutřkoněmskej hranicy žiwjenje přisadźili. Přichodne tydźenje wotměja so w Slepom dalše zarjadowanja, wěnowace so 30. róčnicy měrliweje rewolucije.

Čitataj twórby Strittmattera

Ćisk. Na wječor žorta a rozmyslowanja z twórbami Erwina Strittmattera a jeho mandźelskeje Evy přeproša Kulturne towar­stwo Ćisk srjedu, 14. awgusta, w 19 hodź. na Ćišćanski statok. Z twórbow wobeju spisowaćelow čitataj Uwe Jordan a Majka Kowarjec.

Projekt w muzeju

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND