Najwjetša namša nowšeho časa poručenje

póndźela, 03. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń je sobotu a wčera tójšto wopytowarjow do delnjołužiskeho Tšupca přiwabił. Pod hesłom „Na spočatku bě słowo“ zhladowachu na wuznam reformacije za wuwiće serbskeje spisowneje rěče. Cyrkwinski dźeń zahajichu z wulkimi kemšemi w Tšupčanskej Schinkelowej cyrkwi.  Foto: Jurij Helgest Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń je sobotu a wčera tójšto wopytowarjow do delnjołužiskeho Tšupca přiwabił. Pod hesłom „Na spočatku bě słowo“ zhladowachu na wuznam reformacije za wuwiće serbskeje spisowneje rěče. Cyrkwinski dźeń zahajichu z wulkimi kemšemi w Tšupčanskej Schinkelowej cyrkwi. Foto: Jurij Helgest

Serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Tšupcu wulki wothłós žnjał

Tšupc (HL/SN). Mjeztym 71. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń z křesćanami z Delnjeje, srjedźneje a Hornjeje Łužicy wotmě so sobotu a wčera w Tšupcu. Hłowne hesło swjedźenja we wobłuku lětušeho reformaciskeho jubileja rěkaše „Na spočatku bě słowo“. Tak chcychu dopominać na wuznam reformacije předewšěm hladajo na wuwiće serbskeje spisowneje rěče.­ Za to přewjedźechu sobotu dwurěčne kemše k wopominanju Albina Mollera (1541–1618). Wón bě jako serbski farar­ a uniwersalny wučenc w Tšupcu skutkował a tam 1574 prěnju ćišćanu knihu w serbskej rěči wudał. Moller dźěłaše na polu serbskeho rěčespyta, w botanice a astronomiji. Tež do swojich botaniskich slědźenjow bě wón serbšćinu zapřijał. Astronomija bě wažny zakład protykarstwa.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND