Nazymu popularnje po puću poručenje

štwórtk, 12. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Chór Lipa zwučuje za 110tu róčnicu swojeho załoženja. Swjedźeń wotměje so kónc oktobra w Haslowje. Nimo znatych steja tež tři cyle nowe spěwy na programje, kotrež chcedźa Lipjenjo w nowembru tež we Wojerecach předstajić.  Foto: Feliks Haza Chór Lipa zwučuje za 110tu róčnicu swojeho załoženja. Swjedźeń wotměje so kónc oktobra w Haslowje. Nimo znatych steja tež tři cyle nowe spěwy na programje, kotrež chcedźa Lipjenjo w nowembru tež we Wojerecach předstajić. Foto: Feliks Haza

Serbske spěwne ćělesa repertoire z nowymi spěwami wudospołnjeja

Budyšin (SN/bn). Nazyma je počas, w kotrymž kulturne žiwjenje rozkćěwa. Dźiwadła – profesionalne kaž tež lajske – su nowu sezonu zahajili, skupiny, hač mjezynarodnje sławne abo regionalnje na spočatku karjery, podadźa so po wustupach pod hołym njebjom na klubowe turneje, muzeje wotewěraja nowe wustajeńcy. Skrótka: Lěćna přestawka je nimo.

Nic jenož we Łužicy njeje jeničce zjawny sektor za zarjadowanja zamołwity, bohaty poskitk je w prěnim rjedźe tež wuslědk prócowanjow angažowanych jednotliwcow a powšitkownowužitnych towarstwow. Hudźbnu nazymu wobohaća tuž powołanscy wuměłcy Serbskeho ludoweho ansambla, 1. Serbska kulturna brigada a hosćo z tu- a wukraja a wosebje tež lajkojo w towarstwach zapisanych łužiskich chórow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND