Wo nowych pomnikach na wsach

pjatk, 07. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (ML/SN). Koslowčenjo chcedźa pomnik postajić, kotryž ma na zničenje wsy w horcych bojach kónc apryla 1945 dopominać. Wón měł formu žorawja měć, wšako je to symbol Koslowa. Na pomniku maja so jewić mjena třinaće we wójnje morjenych wjesnjanow a dweju nućeneju dźěłaćerjow. Pomnikowy wuběrk Maćicy Serbskeje zaběraše so na swo­jim njedawnym wuradźowanju z mjenowanym a dalšimi předewzaćemi. Jeho čłonojo wočakuja, zo ma pomnik na kóždy pad tež na akciju „Natwarjamy Koslow“ Serbskeje młodźiny 1946 skedźbnjeć. Předsydka wuběrka Trudla Malinkowa měnješe, zo by 75. róčnica zničenja wsy w lěće 2020 hódny datum za jeho poswjećenje była.

Trudla Kuringowa chce klětu z in­wentarizaciju serbskich katolskich nabožnych pomnikow w Chróšćanskej wosa­dźe pokročować. Planowane ma to w Nuknicy, Chrósćicach, Swinjarni, Prawoćicach, Časecach, Lejnje, Zejicach, Jaworje a Kopšinje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND