Horce lěćo na swjatku towarstwow

wutora, 11. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Z reju na hunje skedźbnichu rejwarjo na něhdyše burske dźěło a swjedźenje. Adelheid a Měrćin Herrmannec (prědku) so hišće na to dopominataj.  Foto: Johann Tesche Z reju na hunje skedźbnichu rejwarjo na něhdyše burske dźěło a swjedźenje. Adelheid a Měrćin Herrmannec (prědku) so hišće na to dopominataj. Foto: Johann Tesche

Ćisk (JT/SN). Rejwanska skupina z Ćiska je tamniši lětuši swjatk towarstwow wuhotowała, a to pod hesłom „Horce lěćo w Ćisku“. W běhu wječora pokazachu přitomnym to, štož najlěpje zamóža: rejwać.

Koncept bě Waltraud Hartmann, kotraž wot lětušeho awgusta skupinje předsyduje, zestajała. „Chcychmy pokazać, zo so naše rejwarki a naši rejwarjo tež po swjedźenju k 20lětnemu wobstaću stajnje hišće fit a seksi čuja“, wona měnješe. W swojej lochkej drasće rejwarki a rejwarjo tež na lětuše horce lěćo dopominachu a pokazachu mjez druhim potpurij šwarnych Staroberlinskich rejow, kotrež běchu sej něhdy serbske holcy ze swojeje słužby w němskej stolicy sobu přinjesli.

Po programje přewodźeštaj Gabriela Linakowa w serbskej dźěłanskej drasće a Hans Groba, woblečeny tradicionalny kupanski woblek z 1920tych lět, sydacy w drjewjanym sudźe a jěducy w drjewjanym čołmje po žurli, z čimž bě jemu wutrobny posměwk a přiklesk wěsty. W dalšich moderacijach wonaj tež tón abo tamny podawk z wokoliny z posměwkom kritizowaštaj a njeběštaj sej ani přeškoda před swójskimi durjemi mjesć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND