Swětleško na kóncu tunla

póndźela, 17. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Serbski muski chór Delany čerapa nowu­ nadźiju. Byrnjež dotal hišće žanoh­o nowe­ho wuměłstwoweho nawo­du abo nawodnicu njenamakali, su wuhlady na dirigenta dobre.

Šunow (SN). Serbski muski chór Delany ma dobre wuhlady, noweho wuměłstwoweho nawodu dóstać. To wozjewi předsyda towarstwa Janek Wowčer na pjatkownej hłownej zhromadźiznje spěwneho ćělesa w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. „Tuchwilu z móžnym nowym dirigentom jednamy, wón pak móhł chór hakle za něhdźe poł lěta přewzać. Rozsud budźe najzašo klětu w februarje. Přiwšěm mam to za swětleško na kóncu tunla“, rozłoži Wowčer našemu wječornikej. Do­kelž­ hišće jednaja, no­chcyše wón rjec, wo koho so při tym jedna­.

Na pjatkownej zhromadźiznje, kotraž bě zdobom adwentnička delanskeho chóra, bilancowachu mužojo dźěławosć lońšeho lěta. „Njejasneho wuměłstwoweho nawodnistwa dla smy lětušu hłownu zhromadźiznu wot januara stajnje zaso­ přestorkowali w nadźiji, zo tola hišće prjedy noweho dirigenta namakamy“, Janek­ Wowčer wujasni.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND