Jasny rozsud a tola prašenja

srjeda, 02. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Zajimawa diskusija wo nowotwarje za Serbski institut

Chrósćicy (JK/SN). Rozsud załožboweje rady a zdobom nadawk za direktora, zahajić­ planowanje a přihot nowotwara domu za Serbski institut, w kotrymž matej so zaměstnić mjez druhim serbska centralna biblioteka a serbski kulturny archiw, je wobšěrnu diskusiju zbudźił. Předewšěm nastupajo přichodne stejnišćo domu na Budyskej Hošic hasy/Lawskich hrjebjach. Tež čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny njemóžachu so diskusiji na swojim minjenym posedźenju w Chrósćicach wuwinyć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND