Serbski dom ma srjedźišćo wostać

wutora, 19. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (JK/SN). Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je so na wuradźowanju minjeny pjatk z namołwu Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“, Serbski dom jako srjedźišćo Serbow zachować, zaběrało. K tomu bě direktor Załožby za serbski lud Jan Budar před gremij prošeny.

Pozadk namołwy je wobzamknjenje załožboweje rady za nowotwar Serbskeho instituta (SI), hdźež chcedźa tohorunja Serbsku kulturnu informaciju (SKI) zaměstnić. Župa so boji, zo so Serbski dom hladajcy wuprózdni. We wopodstatnjenju namołwy mjez druhim rěka, zo bu Serbski dom jako towarstwowy dom Maćicy Serbskeje natwarjeny a ma być duchownokulturne srjedźišćo Serbow. Wuwiće minjeny čas je narok domu zanjechało. Po tym zo běchu tam kofejownju a klubownju zawrěli, je wěste, zo tež MDR wućehnje. Hdyž tež SKI wućehnje, dom hižo jako srjedźišćo njeskutkuje.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND