Wostanu dale w rozmołwje

póndźela, 04. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Drježdźany (SN/JaW). Serbskorěčne kubłanje na šulach steješe w srjedźišću dźěłoweje rozmołwy zastupjerjow serbskich institucijow ze sakskim statnym ministrom za kultus Christianom Piwarzom (CDU) minjeny pjatk w Drježdźanach. Pjećčłonskej skupinje Serbow přisłušachu wědomostnica Budyskeho Serbskeho instituta dr. Jana Šołćina, zastupjerka intendanta za serbske dźiwa­dło w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle Ma­dlenka Šołćic, jednaćelka Ludoweho nakładnistwa Domowina Marka Maćijowa, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a direktor Załožby za serbski lud Jan Budar.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND