Podpěru přilubili

pjatk, 08. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoraz (SN). Wjesna zhromadnosć Miłoraza je pačena. Wšitcy nochcedźa Wochožanskeje brunicoweje jamy dla wjes wopušćić. To zhonichu zastupjerjo Serbskeho sejma na njedawnej rozmołwje ze znjeměrnjenymi wjesnjanami. W nowinskej zdźělence sejmarjo dźensa in­formuja, zo podpěruja tych Miłoražanow, kotřiž poćežowanja brunicoweje jamy­ w susod­stwje wjace dlěje njewutraja a sej nowu a měrnu domiznu žadaja. Ale tež tym, kotřiž chcedźa we wsy wostać, je Serbski sejm pomoc signalizował. Pod wobstejnosćemi, zo je kónc wudobywanja brunicy wotwidźomny a wuznam alter­natiwnych wobnowjomnych energijow přiběra, potrjeba towaršnosće za milinu z brunicy dale woteběra. „Wuswojenje tuž trěbne njeje a njeda so přesadźić“, rěka w zdźělence. Předewzaće LEAG njeměło ludźi dale pod ćišć stajeć, wšako njejsu dojednanja wo brunicowym planje za Miłoraz hišće wotzamknjene.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND