Přewjele njezjawnje njepřewjedować

srjeda, 20. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (SN/JaW). Čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny Jan Nuk žada sej wjac­ transparency gremijow třěšneho zwjazka. Nastork bě jemu informacija na wu­radźowanju zwjazkoweho předsydstwa minjeny pjatk w Chrósćicach wo planowanej njezjawnej kubłanskej konfe­rency w aprylu w Delnjej Łužicy. Nuk so prašeše, „hač je to trjeba. Njeměli přewjele zarjadowanjow njezjawnje přewjedować.“ Zdobom kritizowaše wón postupowanje na wuradźowanju 15. februara w Budy­šinje, na kotrymž běchu wjacore temy po je­ho měnjenju njetrjebawši njezjawnje wob­jednawali. Předsyda Domowiny Dawid Statnik jemu přihłosowaše. Rozsud, aprylsku konferencu njezjawnje wuhotować, pak zakitowaše wón z tym, zo „wotpowěduje župa próstwje wučerjow“.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND