„Serbja sami maja akterojo być“

póndźela, 25. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pod hesłom „Po puću pola Łužiskich Serbow“ chce towarstwo Serbski kultur­ny turizm (SKT) z Drježdźanskej agenturu sfałdujomnej karće za Hornju a Delnju Łužicu zdźěłać.

Łaz (AK/SN). Něhdźe 10 000 pućowanskich kartow předwidźi SKT za kolesowarjow, busowych turistow a dalšich wotkrywarjow Łužicy. „Nanajpozdźišo w lěću chcemy sfałdujomnej karće wudać. Wosebitosć je, zo chcemy wšitke wsy dwurěčnje pomjenować“, rozłoži předsyda towarstwa Pětr Brězan pjatk na hłownej lětnej zhromadźiznje towarstwa we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja.

Karće chcedźa zajimcam w turistiskich informacijach, pensijach, hotelach, hosćencach a na wikach darmotnje přewostajić. Wo spěchowanske srědki požada so towarstwo SKT Sakskeje kaž tež Bra­niborskeje. Zapřijeć chcedźa do karty kolesowansku šćežku „Serbske impresije“ a nadregionalne čary. Pućowacych chcedźa při tym na muzeje a domizniske stwy, cyrkwje, kapałki a kěrchowy, na tradicionalne rjemjesła kaž tež na jónkrótne nałožki we Łužicy skedźbnić. Do přewodnika zapisane budu tohorunja móžnosće přenocowanja a terminy zarjadowanjow.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND