Wědu wo drasće dale dawać

štwórtk, 09. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Chrósćicy (KJu/SN). Ze swojim přichodnym projektom su so čłonojo předsydstwa Domowinskeje župy „Michał Hórnik“ wčera w Chrósćicach rozestajeli. Budźe to dźěłarnička wo hotowanju družčeje drasty 18. meje na Chróšćanskej farje. Mjez młodymi žonami a holcami su stajnje zaso nowe, kotrež so za to zajimuja, kak narodnu drastu prawje woblěkać. Wjacore su zdobom signalizowali, zo je tež wažne žonam posrědkować, ke kotrym składnosćam so kotru drastu hotuje. Trěbna je tu wěda staršich nošerkow a hotowarničow serbskeje narodneje drasty. Wšako maja so při tym runje tak regionalne rozdźěle wobkedźbować. W tym zwisku je sej župa nadawk stajiła, z nazhonitymi drastynošerkami a hotowarničemi rozmołwne koło organizować, zo bychu so nimo woblěkanja tež w prawym pomjenowanju jednotliwych drastowych dźělow wuměnjeli.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND