Wabić je rozsudny faktor poručenje

štwórtk, 20. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Ze zhromadneho zarjadowanja župy „Handrij Zejler“ a Serbskeho sejma

Wojerecy (SN/MiR). Wosobinske dožiwjenja a nazhonjenja z Wojerec pochadźacych ludźi, dołho w měsće zasydlenych Domowinjanow, staršich kaž tež na polu šulstwa skutkowacych su wčerawšej diskusiji w bróžni Wojerowskeho domu Domowiny wosebity raz spožčili. Dóšło bě k zarjadowanju na iniciatiwu čłona kubłanskeho wuběrka Serbskeho sejma Měrćina Krawca. Přeprosył bě na nje nimo­ Krawca tež župan Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ Wojerecy Marcel Brauman. 13 zajimcow je nětko na dwu­apołhodźinske zarjadowanje přišło. Prašenje, na kotrež pytachu wotmołwu, rěkaše: „Budźe serbšćina bórze připóznata rěč na gymnazijach a wyšich šulach Sakskeje?“ Połoženje we Wojerecach tworješe zakład rozmołwy.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND