Horce rozestajenja noweje wěry dla

pjatk, 23. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Kulowska stara Křižna cyrkej, wokoło kotrejež běchu so wěry dla 1621 rozestajeli, je so 1780 wotpaliła. Dwě lěće pozdźišo bu tónle Boži dom znowa natwarjeny.  Foto: Ulrike Herzger Kulowska stara Křižna cyrkej, wokoło kotrejež běchu so wěry dla 1621 rozestajeli, je so 1780 wotpaliła. Dwě lěće pozdźišo bu tónle Boži dom znowa natwarjeny. Foto: Ulrike Herzger

Serial Serbskich Nowin w jubilejnym lěće reformacije6. dźěl

Budestecy běchu prěnja serbska ewangelska wosada, w kotrejž je hižo­ 1520 farar Pawoł Bosak ewangelij w maćeršćinje wosadnym prědował a po lutherskim wašnju Bože wotkazanje z woblatkom a winom wudźělał. W Budyšinej podstejacej radnej wsy bě so tuž nowe wěrywuznaće prjedy pře­sadźiło hač w měsće. Tam bě so wot 1523 w cyrkwi swj. Pětra po lutherskim a 1524 w cyrkwi Našeje lubeje knjenje serbsce prědowało. Lěta 1525 bě wjetšina Budyšanow hižo ewangelska. Zo pak njebychu Serbja k nowej wěrje přestupili, přikaza tachantstwo hižo 1527, zo dyrbi jedyn měšnik w Mikławšskej cyrkwi Serbam stajnje w jich maćeršćinje prědować.

W Budyšinje simultana cyrkej nastała

wozjewjene w: Předźenak

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND