„Z jednym hłosom wustupować“

srjeda, 13. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zapósłanc zwjazkoweho sejma Thomas Jurk je k wólbam 24. septembra znowa kandidat socialdemokratow.  Foto: SN/Maćij Bulank Zapósłanc zwjazkoweho sejma Thomas Jurk je k wólbam 24. septembra znowa kandidat socialdemokratow. Foto: SN/Maćij Bulank

Ze zapósłancom zwjazkoweho sejma Thomasom Jurkom (SPD) w rozmołwje

Thomas Jurk z Běłeje Wody bě wot lěta 2004 do 2009 sakski minister za hospodarstwo a dźěło. Wot lěta 2013 je wón zapósłanc zwjazkoweho sejma. Za njón 55lětny nětko znowa kandiduje. Marian Wjeńka je so z nim rozmołwjał.

Knježe Jurko, wólbna doba je skoro nimo. Što byšće za sebje w minjenych štyrjoch lětach wuspěch mjenował?

T. Jurk: Hladajo na serbsku narodnosć w Němskej na kóždy pad to, zo je so nam poradźiło financowanske zrěčenje za Załožbu za serbski lud zdźěłać. W nim je na přikład stopnjowanje mzdow sobu wobkedźbowane za tych, kotřiž w tymle wobłuku dźěłaja. Cyłkowny etat załožby je porno zašłemu zrěčenju wobšěrniši. Dokelž přisłušam etatowemu wuběrkej zwjazkoweho sejma, bě mi wažne hromadźe z kolegami docpěć, zo załožbje trěbne srědki přewostajimy.

A što měło so w přichodźe hišće rozrisać?

T. Jurk: Jedna z temow, kotraž budźe mje zaběrać, jeli mje do zwjazkoweho sejma wuzwola, budźe wězo nowe financowanske zrěčenje za Załožbu za serbski lud.

wozjewjene w: Politika

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND