W Muzeju Němcow

štwórtk, 12. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa zhromadna inscenacija „Muzej Němcow“ NSLDź z Lipšćanskej skupinu „friendly fire z.t.“ njeje jenož jězba do imaginarneho přichoda, ale tež pućowanje po rumnosćach dźiwadła na hrodźe. Při tym njeje publikum jenož pasiwny přihladowar, ale aktiwnje zapřijaty a namołwjeny, na so sameho z perspektiwu druheho – Serba a Němca – hladać. SN/Maćij Bulank Nowa zhromadna inscenacija „Muzej Němcow“ NSLDź z Lipšćanskej skupinu „friendly fire z.t.“ njeje jenož jězba do imaginarneho přichoda, ale tež pućowanje po rumnosćach dźiwadła na hrodźe. Při tym njeje publikum jenož pasiwny přihladowar, ale aktiwnje zapřijaty a namołwjeny, na so sameho z perspektiwu druheho – Serba a Němca – hladać. SN/Maćij Bulank

Dźiwadłowy eksperiment hlada z ironiju a lóštom na łužiske poměry

„Wutrobnje witajće, lube Serbowki a lubi Serbja!“ Hižo tele za serbske wuši normalne witanje na spočatku inscenacije „Muzej Němcow“ łužiski swět na hłowu staji. Wšako dźiwadźelnicy tež přitomnych němskich wopytowarjow jako Serbow narěča. Dokelž – tak zakładna myslička zhromadneje produkcije Lipšćanskeje skupiny „friendly fire z.t.“ a Bu­dyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła – su so we Łužicy přichoda Němcy zhubili a tuž budu wšitcy Łuži­čenjo Serbja. Dźiwadło na Hrodźe změni so za połdra hodźiny na Muzej Němcow, wjerćace tak prastare hesło a narodny naratiw „Serbja wotemrěwaja“ do němskeho. A to woni na najwšelakoriše wašnje – muzejopedagogisce, dźiwadłowje, etnologisce, archeologisce, literarisce, tworićelskoterapeutisce – předstajeja. Wotcuzbnjeny efekt je wulki, wšojedne, hač za němskeho abo serbskeho wopyto­warja.

Do špihela hladać

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Wotewrjenosć krucha je tež wuslědk wšelakorosće akterow: Na foće Jurij Šiman a Michelle Bray z NSLDź a Melanie Albrecht z Lipska (wotlěwa).
dalši wobraz (2) Annekatrin Weber zhladuje ze šerjenjemi Hölderlina na swět Němcow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND