W Muzeju Němcow

štwórtk, 12. oktobera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nowa zhromadna inscenacija „Muzej Němcow“ NSLDź z Lipšćanskej skupinu „friendly fire z.t.“ njeje jenož jězba do imaginarneho přichoda, ale tež pućowanje po rumnosćach dźiwadła na hrodźe. Při tym njeje publikum jenož pasiwny přihladowar, ale aktiwnje zapřijaty a namołwjeny, na so sameho z perspektiwu druheho – Serba a Němca – hladać. SN/Maćij Bulank Nowa zhromadna inscenacija „Muzej Němcow“ NSLDź z Lipšćanskej skupinu „friendly fire z.t.“ njeje jenož jězba do imaginarneho přichoda, ale tež pućowanje po rumnosćach dźiwadła na hrodźe. Při tym njeje publikum jenož pasiwny přihladowar, ale aktiwnje zapřijaty a namołwjeny, na so sameho z perspektiwu druheho – Serba a Němca – hladać. SN/Maćij Bulank

Dźiwadłowy eksperiment hlada z ironiju a lóštom na łužiske poměry

„Wutrobnje witajće, lube Serbowki a lubi Serbja!“ Hižo tele za serbske wuši normalne witanje na spočatku inscenacije „Muzej Němcow“ łužiski swět na hłowu staji. Wšako dźiwadźelnicy tež přitomnych němskich wopytowarjow jako Serbow narěča. Dokelž – tak zakładna myslička zhromadneje produkcije Lipšćanskeje skupiny „friendly fire z.t.“ a Bu­dyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła – su so we Łužicy přichoda Němcy zhubili a tuž budu wšitcy Łuži­čenjo Serbja. Dźiwadło na Hrodźe změni so za połdra hodźiny na Muzej Němcow, wjerćace tak prastare hesło a narodny naratiw „Serbja wotemrěwaja“ do němskeho. A to woni na najwšelakoriše wašnje – muzejopedagogisce, dźiwadłowje, etnologisce, archeologisce, literarisce, tworićelskoterapeutisce – předstajeja. Wotcuzbnjeny efekt je wulki, wšojedne, hač za němskeho abo serbskeho wopyto­warja.

Do špihela hladać

wozjewjene w: Kultura

Galerija

dalši wobraz (1) Wotewrjenosć krucha je tež wuslědk wšelakorosće akterow: Na foće Jurij Šiman a Michelle Bray z NSLDź a Melanie Albrecht z Lipska (wotlěwa).
dalši wobraz (2) Annekatrin Weber zhladuje ze šerjenjemi Hölderlina na swět Němcow.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND