Žadyn narok na połny pjenjez

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Karlsruhe. Štóž dóstawa pjenjez Hartz IV, nima narok na přewzaće połnych kóštow bydlenja. To rozsudźi Zwjazkowe wustawowe sudnistwo. Wobmjezować socialny zakonik na přiměrjene płaćenje je dojednajomne ze Zakładnym zakonjom, roz­sudźi 2. komora Prěnjeho senata. Zakonjedawar njetrjeba narok na njewobmjezowane přewzaće kóštow za bydlenje zaručić,­ kaž sudnistwo dźensa zdźěli.

Dźělny wuspěch docpěli

San Francisco. Knježerstwo USA je w zwadźe wo zakaz zapućowanja prezidenta Donalda Trumpa dźělny wuspěch docpěło. Powołanske sudnistwo w zwjazkowym staće Kaliforniskej wčera rozsudźi, zo smědźa ludźo ze šěsć krajow z wulkim muslimskim podźělom jenož potom zapućować, hdyž móža „wuski swójbny zwisk“ do USA dopokazać. Po­trjecheni su staćenjo z Čada, Irana, Jemena, Libyskeje, Somalije a Syriskeje. Zakaz płaći dale za Sewjerokorejčanow a někotrych knježerstwowych sobudźěłaćerjow Venezuele a jich swójbnych.

Wopominaja molerja Schulza

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND