Hroža zetkanje wotprajić

srjeda, 16. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Seoul (dpa/SN). Hněwajo so na wojerski manewer njedaloko swojeje mjezy Sewjerna Koreja hrozy, historiske zetkanje mócnarja Kima Jong Una z prezidentom USA Donaldom Trumpom wotprajić. Ze samsneje přičiny su tež za dźensa planowane wujednanske rozmołwy z Južnej Koreju wotprajili. Najebać politiske přibliženje je wójsko Južneje Koreje zhromadnje z jednotkami USA kóždolětny wojerski manewer zahajiło. Sewjerna Koreja ma jón za „wědomu prowokaciju“.

Diplomaća wupokazani

Istanbul (dpa/SN). Turkowske knježerstwo je po israelskim wulkopósłancu tež generalneho konsula kraja namołwiło kraj wopušćić, zdźěla turkowske wonkowne ministerstwo w Ankarje. Je to reakcija na razne postupowanje Israela přećiwo Palestinjanam w Gazaskim pasmje. Mjeztym je tež Israel turkowskeho wulkopósłanca z kraja wupokazał. Turkowski statny prezident Recep Tayyip ­Erdoğan bě postupowanje Israela „ge­nocid“ mjenował. Na to dóńdźe mjez Turkowskej a Israelom k diplomatiskej eskalaciji.

Nakładne awta do Gazy

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND