Reaguja wulce wolóženi

srjeda, 11. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Z wulkim wolóženjom je zwjazkowe knježerstwo na powěsć wo poradźenym wuchowanju wšitkich dwanaće młodostnych a trenarja z prózdnjeńcy w Thailandskej reagowało. Knježerstwowy rěčnik Steffen Seibert rěčeše wo „wulkotnej powěsći“ a wobdźiwaše „wutrajnosć zmužitych hólcow kaž tež kmanosć a rozsudźenosć wuchowarjow“. Nurjacy su wčera poslednich pjećoch ze zapławjeneje prózdnjeńcy wuswobodźili, w kotrejž dyrbjachu 17 dnjow wutrać.

Nowe cła za chinske wudźěłki

Washington (dpa/SN). We wikowanskim konflikće z Chinu su USA dalšu lisćinu chłostanskich cłow za chinske wudźěłki předpołožili. Społnomócnjeny prezidenta Donalda Trumpa za wikowanje Robert Lighthizer bě lisćinu zestajeć dał. Hižo minjeny pjatk bě Amerika Chinje chłostane cła hač do 25 procentow napołožiła. W Pekingu su „šokowani“ a připowědźeja hnydome napřećiwne naprawy. Wot nowych cłow USA su chinske žiwi­dła runje tak potrjechene kaž chemika­lije, tekstilije a elektroniske nastroje.

Wjele mortwych při nadpadźe

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND